aanbod
  • In samenspraak tussen Defensie en de deelnemende Industriepartners zijn condities geschapen waaronder perspectief op nieuw werk op aantrekkelijke wijze binnen bereik wordt gebracht;
  • Kern van de propositie is het vervullen van een vacature bij een deelnemende Industriepartner voor een periode van 6-12 maanden, onder handhaving van alle arbeidsvoorwaarden zoals die gelden voor de militair/burger (de arbeidsvoorwaardelijke status van militair/burger wordt volledig gehandhaafd tijdens de proefplaatsing/stage);
  • Gedurende de proefplaatsing wordt benodigde opleiding geboden als onderdeel van het plaatsingstraject, terwijl - indien dat gezien de tewerkstellingslocatie passend is - in voorkomende gevallen faciliteiten voor vervoer en/of tijdelijke huisvesting worden geboden;
  • Tijdens de proefplaatsing/stage zal regelmatig worden geëvalueerd hoe de proefplaatsing verloopt;
  • Afhankelijk van de specifieke omstandigheden kan er sprake zijn van flankerende maatregelen; 
  • Na afloop van de proefplaatsing wordt besloten of een baan bij de Industriepartner kan worden aangeboden met bijbehorende arbeidsvoorwaarden. Indien dat niet het geval is vindt terugkeer plaats naar de Defensie organisatie waarbij de medewerker integraal gebruik kan maken van alle regelingen zoals die ook gelden voor collega’s die geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheden van een proefplaatsing. 

 

KL Afghanistan

 

KLu-F16