achtergrond
 • Defensie wordt geconfronteerd met inkrimping van het personeelsbestand en is in die context een Sociaal Beleidskader Defensie 2012-2016 overeengekomen (SBK 2012);
 • Tijdens de reorganisatie voor een ieder gelijke behandeling en gelijke kansen; nog meer dan in het verleden staat voorop het uitgangspunt “van werk naar werk”. Voortzetting van de arbeidsparticipatie is het streven;
 • In het SBK is sprake van ‘knelpuntcategorieën (KPC)’ waarvoor een aantal specifieke regelingen zijn vastgesteld; deze regelingen gelden ook voor zgn ‘remplaçanten’ (medewerkers die voor collega’s in een knelpuntcategorie in de plaats willen treden);
 • KPC'ers zijn geen herplaatsers; KPC'ers zijn aangewezen om overtolligheid bij herplaatsing te verkleinen;
 • Defensie is benaderd door een aantal Industriepartners die goede ervaring te hebben met ex-Defensie medewerkers die in het (recente) verleden de overstap van Defensie naar Industrie hebben gemaakt;
 • In het kader van die gesprekken hebben Industriepartners hun aanbod richting Defensie gebundeld en vormgegeven in het initiatief ‘Banen4Defensie’;
 • Banen4Defensie is een portaal waarin het aanbod van de Industriepartners (openstaande vacatures) wordt gebundeld en op inzichtelijke wijze ter beschikking wordt gesteld aan kandidaten uit de Defensie organisatie;
 • Defensie en Industriepartners hebben daartoe begeleidende afspraken gemaakt onder regie van Banen4Defensie. Belangrijk kernpunt van die afspraken is dat kandidaten op ‘beschermde wijze’ perspectief wordt geboden op een baan bij een van de Industriepartners; daarvoor zijn aantrekkelijke condities geschapen.

 


Banen4Defensie is een arbeidsmarkt initiatief van BeDamCo International B.V. en wordt geleid door partners (Nico van Dam en Hans Bedet) met een stevig Defensie verleden. Mede hierdoor zijn zij zeer goed op de hoogte van de capaciteiten van in aanmerking komende kandidaten enerzijds, terwijl anderzijds door langjarige ervaring in de burgermaatschappij en intensieve contacten met Industriepartners zij goed kunnen inschatten of een succesvolle match tot de reële mogelijkheden behoort.

 

DOWNLOAD Sbk2012    

Ons unieke aanbod

 • Wij bieden een vertrouwde omgeving met veel kennis van zaken. Bij ons kunt u op anonieme wijze volkomen vertrouwelijk een gesprek aangaan om mogelijkheden te verkennen.
 • Met Defensie hebben we goede afspraken gemaakt om bovenstaande werkwijze te kunnen garanderen terwijl een aantrekkelijk perspectief op nieuw werk wordt geboden.
 • Proefplaatsing voor een periode van 6-12 maanden.
 • In toenemende mate mogelijkheden OOK voor veteranen en (ex) militairen die binnenkort met FLO gaan (of juist zijn gegaan): zowel fulltime als partime banen, waarbij ook inzet op projectbasis tot de mogelijkheden behoort.

Aanmelden

Via een click op de button kunt u zich eenvoudig aanmelden voor een eerste vrijblijvend en verkennend gesprek

Contact