Nico van Dam

 

 

Naam

Nico van Dam

Mail/mobiele telefoon

mail: nicovandam@banen4defensie.nl       mobiel:+31 6 53726079

Geboortedatum

2 oktober 1956

 

 

 

Opleiding

- officiersopleiding Koninklijk Instituut voor de Marine logistiek en HR

- voortgezette officiersopleiding; Internationale veiligheids vraagstukken

- diverse opleidingen op het gebied van projectmanagement, arbeidsverhoudingen en mediation

 

Specifieke deskundigheid

- opzetten van (nieuwe) organisaties op basis van kosten/baten en outputverantwoordelijkheid

- managen van complexe (internationale) organisaties

- strategie en structurering

- verandermanagement

- samenbrengen van partijen met verschillende belangen

- strategie “cradle to cradle”

 

Huidige positie

- managing director BeDamCo International Business partners

- managing director APO consultancy

 

Vorige posities

- officier Koninklijke marine (1978 -1991): logistiek en HR

- projectleider verzelfstandiging verschillende diensten rijksoverheid (1991 – 1998)

- ceo centrum arbeidsverhoudingen overheid en secretaris advies- en arbitragecommissie rijksdienst (1998 – 2006)

- zelfstandig adviseur (2006 – 2009)

- managing partner Alons Consultancy 2009 – 2011

Nevenactiviteiten

- voorzitter Stichting hethuis, woonvoorziening voor meervoudig gehandicapte jongeren

- voorzitter Stichting Exploitatie hethuis

- lid bestuur stichting “De dappere moeders in de Japanse interneringskampen

 

 

Selectie uit opdrachten

onderwerp

aard van betrokkenheid

oplossen conflicten binnen diverse organisaties

mediator

opzetten nieuw overlegstelsel Nederlandse Antillen

projectleider

oplossen conflict binnenscheepvaart

in opdracht van minister V&W, mediator

nieuw contract OV-studenten kaart

projectleider in opdracht van min OCW

talentmanagement programma Corus

projectleider; ondersteund door Boer&Croon

strategiedocument competentiemanagement Tata Steel Group

projectleider

begeleiden reorganisatie personeelsdienst defensie NL

procesbegeleiding

haalbaarheidsonderzoek zelfstandige entiteit Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba

projectanalyse en projectleiding

evaluatieonderzoek van het Sturingsmodel Kustwacht Nederland

projectanalyse en procesbegeleiding

begeleiden reorganisaties binnen directie materieels ondersteuning Defensie NL

procesbegeleiding en verandermanagement

marketing GreenDock; op “groene” manier ontmantelen van zeeschepen

partner en adviseur

opzetten evenementenportaal; in samenwerking met COT en Cap Gemini

penvoerder en projectleider

onderzoek belonings- en functiegebouw Gemeenschappelijk Hof van Justitie en OM Nederlandse Antillen

projectleider/adviseur

 


Nico van Dam