kandidaten

Doelgroep: Een knelpuntcategorie is een nauwkeurig gedefinieerde categorie personeel waarbinnen naar verwachting een zodanige mate van potentiële overtolligheid zal ontstaan dat stimulering van de vrijwillige uitstroom gewenst is om overtolligheid zoveel mogelijk te voorkomen. Het vrijwillig vertrek van medewerkers die behoren tot een vastgestelde knelpuntcategorie wordt gestimuleerd.

 • De vaststelling (en sluiting) van knelpuntcategorieën geschiedt op voordracht van het hoofd defensieonderdeel (HDO) door de minister van Defensie (of namens de minister door de HDP) in overleg met de centrales van overheidspersoneel;
 • Medewerkers die behoren tot een knelpuntcategorie worden door het HDO schriftelijk op de hoogte gesteld over de aanwijzing van de knelpuntcategorie;
 • De medewerkers die behoren tot een knelpuntcategorie kunnen binnen twaalf weken na de schriftelijke bekendstelling door het HDO via een verzoek aan het HDO kenbaar maken dat zij vrijwillig willen vertrekken en gebruik willen maken van het desbetreffende instrumentarium. De medewerkers die zich hebben aangemeld krijgen een schriftelijke bevestiging;
 • Medewerkers kort voor UKW hebben een 'beschermde' status; ook voor hen gelden passende regelingen. Hierbij gaat het om medewerkers die:
  a. op 1/1/2012 4 jaar of korter verwijderd van de reguliere ontslagdatum voor UKW, danwel
  b. op de datum waarop hij als herplaatsingskandidaat zou worden aangemerkt 24 maanden of korter verwijderd is van de reguliere ontslagdatum voor UKW
 • Om de herplaatsingsmogelijkheden te verruimen, kunnen medewerkers vrijwillig plaats maken voor collega’s die met overtolligheid worden bedreigd. Dit houdt in dat een medewerker (‘de remplaçant’), die niet behoort tot een knelpuntcategorie en niet is aangewezen als herplaatsingskandidaat, in de gelegenheid wordt gesteld om vrijwillig plaats te maken voor een andere medewerker die wel is aangemerkt als herplaatsingskandidaat.
  NB remplaceren is geen recht maar een managementinstrument; de organisatie bepaalt of remplaceren mogelijk is.

NB Het Sociaal beleidskader geldt zowel voor militairen als voor burgermedewerkers van Defensie.

Ons unieke aanbod

 • Wij bieden een vertrouwde omgeving met veel kennis van zaken. Bij ons kunt u op anonieme wijze volkomen vertrouwelijk een gesprek aangaan om mogelijkheden te verkennen.
 • Met Defensie hebben we goede afspraken gemaakt om bovenstaande werkwijze te kunnen garanderen terwijl een aantrekkelijk perspectief op nieuw werk wordt geboden.
 • Proefplaatsing voor een periode van 6-12 maanden.
 • In toenemende mate mogelijkheden OOK voor veteranen en (ex) militairen die binnenkort met FLO gaan (of juist zijn gegaan): zowel fulltime als partime banen, waarbij ook inzet op projectbasis tot de mogelijkheden behoort.

Aanmelden

Via een click op de button kunt u zich eenvoudig aanmelden voor een eerste vrijblijvend en verkennend gesprek

Contact