Navtrain

Voor hun opdrachten zoeken zij officieren en onderofficieren KM die traingen willen verzorgen en adviesopdrachten willen uitvoeren.

TRAINING

Hieronder vind u het standaard trainingsaanbod. Naast dit aanbod biedt Navtrain International ook op maat gemaakte trainingsmodules aan. Voordat deze samengesteld kunnen worden dient er eerst een trainingsbehoefte analyse plaats te vinden (Training Needs Analysis, TNA), welke vervolgens vertaald wordt in een toegespitst trainingsplan.
Een TNA is ook vereist voor familiarisatie training voor de eerste bemanningen van nieuwe schepen. Voor familiarisatie training kunnen we met zowel de verantwoordelijke scheepswerf werken als ook direct met de eindgebruiker.

Het trainingsaanbod is ondermeer:
 
Bridge handling and Resource Management
Special Navigation & Procedures
Bridge/CIC Training
Machine Control Room (MCR) training
Small boat handling
Deck training
SPECIALS
Boarding Team training
Submarine related courses
Flightdeck training (Flight Deck Officer & ship's flight deck crew)


ADVIES

Navtrain International Consultancy richt zich met name op, maar beperkt zich niet tot de volgende klanten:

Operationele afdelingen van de eindgebruiker
Plannen, vewervings- en exploitatie-afdelingen van de eindgebruiker
Trainingfaciliteiten van de eindgebruiker
Industrieën actief in de maritieme/marine sector

1. Operationele afdelingen
Navtrain consultancy richt zich op de volgende onderdelen:

Training Need Analysis (TNA
Organisatie analyse (OA
Opzetten van trainingsfaciliteiten
 
2. Plannen, verwerving en exploitatie

Ter ondersteuning van acquisitietrajecten van nieuw materieel zoas schepen, vliegend materieel en walfaciliteiten, bieden de consultants van Navtrain International hun expertise aan, als onafhankelijke specialisten, op het gebied van het opstellen van specificaties, het analyseren van offertes en het voeren van contractonderhandelingen.
 
3. Trainingscholen

De beschikbare expertise binnen Navtrain International stelt ons in staat om het management van trainingsinstituten optimaal te adviseren aangaande trainingsdoelen en operationele gereedheid.

4. Industrie

De uitgebreide ervaring van  Navtrain consultants in de defensie-  maritieme industrie, stelt ons in staat om als ideale partner op te treden ten aanzien van onderwerpen als:
Het opzetten van familiarisatietrainingen van bemanningen bij het in gebruik nemen van nieuwe schepen
Acquisitietrajecten en projecten bij potentiële klanten
Portfolio strategie
CONOPS (opstellen van Concepts of Operations)